20 Ekim 2010 Çarşamba

Dünya İstatistik Günü
     Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 64/267 sayılı kararnamesi ile, 20 Ekim 2010 tarihinin “Resmi İstatistiklerdeki Başarıların Kutlanması” ana teması altında ve hizmet, doğruluk ve profesyonellik ana ilkeleri göz önüne alınarak “Dünya İstatistik Günü” olarak kutlanması kararlaştırılmıştır. Üye ülkelerin yanı sıra, Birleşmiş Milletlere bağlı alt kuruluşlar, diğer uluslararası ve bölgesel kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin de söz konusu kutlamaya katılımı teşvik edilmektedir.

     Eylül 2010’da düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler Zirvesi’nin ana konusu olan Milenyum Kalkınma Hedefleri’nin ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde gözlemlenmesinde ve karar bazlı politikaların oluşturulmasında güvenilir istatistiklerin vazgeçilmez oluşundan yola çıkılarak; söz konusu günün karar alıcılar ile veri sağlayıcılardan veri kullanan geniş bir camiayı hedef alması planlanmaktadır.

      100’den fazla ülkenin katılması beklenen bu kutlama ile gerek ulusal, gerekse uluslararası düzeydeki küresel istatistik sistemi tarafından sağlanan hizmetler dünya kamuoyuna sunulması ve bu şekilde resmi istatistikler hakkındaki güven ve bilincin artırılması hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra, söz konusu günün farklı ortamlar, kültürler ve alanlardan gelen birçok istatistikçinin çalışmalarını desteklemek amacıyla bir platform görevi görmesi amaçlanmaktadır.

      Halen 80’den fazla ülkede düzenlenmekte olan yıllık kutlamalara ek olarak, bu tarz bir kutlamanın gerek küresel istatistik bilincinin geliştirmesi, gerekse uluslararası istatistik camiası arasındaki işbirliği ruhunu güçlendirmesi beklenmektedir. Ulusal bağlamda ise; uluslararası ve bölgesel teşkilatların desteği de alınarak, resmi istatistiklerin öneminin vurgulanması ve ulusal istatistik sistemi kapsamında elde edilen başarıların kamuoyu ile paylaşılması planlanmaktadır. 

     Dünya İstatistik Günü ile ilgili çalışmalara, ülkelerin planladığı aktivitelere ve diğer tüm resmi dokümanlara erişilmesi amacıyla Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi’ne bağlı İstatistik Bölümü tarafından bir web-sayfası (http://unstats.un.org/unsd/wsd) oluşturulmuştur.

      20 Ekim 2010 tarihi ülkemizde de resmi olarak kutlanacaktır. Bir seferliğine düzenlenecek bu organizasyondan sonra, her yıl 9 Mayıs gününde kutlanan Türk İstatistik Günü 2011 yılından itibaren Türkiye İstatistik Kurumu’nun temelini oluşturan İstatistik Dairesi’nin 1926 yılındaki kuruluş tarihini temsil eden 25 Nisan tarihinde kutlanacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...